News

HOT LINE:

0983.000.525 - 09.44.55.66.98
Danh mục
Sản phẩm Hot
Thảo luận mới
Hỏi đáp
Khoảng giá

Giá (VND)

 

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MÁI NHÀ (ROOFTOP SOLAR) (10 sản phẩm)

 1. NLMT_Canadian_INVT_5.04kWp1pha

  85.680.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 1,8 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 27,78m2/315kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 2. NLMT_Canadian_INVT_10.08kWp - 3 pha

  161.280.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 3,36 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 55,55m2/630kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 3. NLMT_Canadian_INVT_3kWp_3pha

  58.320.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 1,2 triệu đồng
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 17,86m2/202kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 4. NLMT_Canadian_INVT_6.48kWp_1pha

  110.160.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 2,3 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/Trọng lượng tấm pin mặt trời 35,71m2/405kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 5. NLMT_Canadian_INVT_8.28kWp_3pha

  140.760.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 2,9 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 45,62m2/517kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 6. NLMT_Canadian_INVT_10.08kWp 1 Pha

  161.280.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 3,36 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 55,55m2/630kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 7. NLMT_Canadian_INVT_8.28kWp_1pha

  140.760.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 2,9 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 45,63m2/517kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 8. NLMT_Canadian_INVT_6.48kWp_3pha

  110.160.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 2,3 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 35,71m2/405kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 9. NLMT_Canadian_INVT_5.04kWp3pha

  85.680.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 1,8 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 27,78m2/315kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều
 10. NLMT_Canadian_INVT_3kWp

  55.080.000 VND
  Hoá đơn tiền điện hàng tháng 1,1 triệu đồng (tham khảo)
  Diện tích/trọng lượng tấm pin mặt trời 17,86m2/202kg
  Thời gian hoàn vốn từ 4 năm
  Bảo hành chính hãng tại Việt Nam
  Trọn gói tư vấn, khảo sát thiết kế và lắp đặt bàn giao tại chân công trình
  - Miễn phí tư vấn, khảo sát và thiết kế
  - Miễn phí đo kiểm hệ thống
  - Hỗ trợ hợp đồng mua bán điện
  - Hỗ trợ lắp đặt công tơ hai chiều